+34 938030763 zoom@zoomigualada.org

4rt Showcase de Pilots de Ficció

La revista online Serielizados i el Festival Zoom, després de l’èxit de les 3 edicions celebrades el 2014, el 2015 i el 2016, s’uneixen de nou per a organitzar la 4a edició del Showcase de Pilots de Ficció.

El que serà una tarda de projeccions d’una selecció dels projectes més interessants de la ficció televisiva emergent.

Previ a l’exhibició del primer capítol de cada proposta seleccionada, un panell d’indústria d’alt nivell format per creadors, productors, televisions i crítics donaran la seva visió i recomanacions a cada projecte individualment. Un feedback personalitzat que seria molt complicat de rebre si no fos per una iniciativa pionera com aquesta. Un “meet the expert” pensat per a alimentar possibles sinergies, fent que les idees i els projectes flueixin en la que serà una trobada entre nou talent i els experts.

D’altra banda, després del “Meet the expert” s’organitzarà una Masterclass d’un personatge rellevant de la indústria (pendent de confirmar). Aquesta sessió serà oberta al públic general prèvia inscripció online.

La 15ª edició del Festival Zoom aterra de nou a Barcelona de la mà de Serielizados (creadors del Serielizados Fest, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona) amb un projecte ambiciós: el Showcase de pilots de ficció. Una aposta per donar visibilitat a la ficció més interessant i apropar els nous creadors a la indústria audiovisual.

Horaris provisionals:

17:00: Meet the Expert (espai pendent de confirmació)
18:30: Masterclass (espai pendent de confimació)
20:00: Presentació + Projeccions (espai pendent de confirmació)

 

Condicions Generals

Els pilots hauran de complir els següents requisits:

S’accepten totes les nacionalitats.

Per capítol pilot s’entén el primer capítol de la sèrie o websèrie. Els pilots amb més d’una temporada rodada no seran considerats per a la selecció.

En cas que l’idioma original no sigui ni català ni castellà, el pilot haurà d’incloure subtítols en qualsevol d’aquests dos idiomes.

Duració màxima de 35 minuts.

No seran admesos pilots emesos per televisions estatals i/o autonòmiques.

S’accepten pilots emesos en televisions locals o Internet.

S’accepten pilots encara que no s’hagin distribuït en cap canal, ja sigui Internet, televisió o similars.

Podran concórrer escoles de cinema, universitats, i persones físiques que acreditin l’autoria de l’obra presentada.

Els pilots seleccionats al Showcase del Festival autoritzen a la utilització d’un fragment o diversos fragments de la seva obra per a la seva difusió com a material informatiu a qualsevol mitjà de comunicació. (Que mai representarà més d’un 10% de la obra).

 

Documentació per a la pre-selecció

– Inscripció

La inscripcio té un cost de 10€ que s’haurà d’abonar a través d’aquest accés a PayPal (indicant al concepte de la transferència el nom del projecte) i omplir el formulari.

– Termini de presentació de projectes

S’acceptaran propostes fins a les 23.59h del dimecres 18 d’octubre del 2017.

 

Documentació si el pilot ha estat seleccionat

L’organització avisarà als participants que hagin estat seleccionats a participar al Showcase a través de la persona de contacte que figuri en el formulari d’inscripció.

Els pilots seleccionats s’hauran de proporcionar en un arxiu .mov (H264).

Els pilots seleccionats es projectaran durant el Showcase davant del jurat i del públic assistent, i estaran inclosos en el catàleg oficial del Festival Zoom.

Selecció i jurat

– Premis:

Hi haurà 2 premis en metàl·lic. Un d’ells decidits pel jurat, la decisió del qual serà inapel·lable I un premi el decidirà el públic assistent.

Els premis que s’atorgaran són el Premi del jurat a millor pilot en 600€ i el Premi del Públic a millor pilot, valorat en 300€. A més, els pilots guanyadors participaran al programa Tube d’Assaig de Betevé.

Els premis els podran declarar ex aequo amb la divisió de la dotació econòmica, i en cap cas els premis es poden declarar deserts.

– Jurat

El jurat estarà format per creadors, productors, televisions i crítics de la indústria audivisual nacional. A les darreres edicions el jurat ha estat format per professionals com Maite Pisonero (TVE), Susana Herreras (Movistar+), Paco Escribano (productor de Minoria Absoluta), Géraldine Gonard (distribució de drets – Imagina International Sales), Marc Crehuet (guionista i realitzador – Moiré Films), Joan Sala (portal de VOD – Filmin), Bernat Elías (Mediapro) i Elisa Plaza (productora de Televisió de Catalunya).

Observacions

Els premis de la categoria a concurs no podran, en cap cas, declarar-se deserts.

Els participants seleccionats tindran l’oportunitat de conversar personalment amb el jurat, al “Meet the Expert”, per tal de fomentar el networking i possibles sinergies.

El Showcase es desenvoluparà la tarda del 24 de Novembre de 2017.

La organtizació es reserva el dret de sel·leccionar algun dels pilots presentats i no finalistes, per a participar en el Meet the expert.

Tots els pilots inscrits tenen dues places reservades a la Masterclass prèvia a les projeccions del pilots.

Els premis es donaran a conèixer durant la Gala de Cloenda del 14è Festival Zoom Internacional de Ficció Televisiva & Altres formats, el dissabte 25 de Novembre de 2017 al Teatre Municipal L’Ateneu, d’Igualada.

Disposicions Addicionals

Aquestes bases de participació podran ser complimentades , amb anterioritat a la data del FESTIVAL ZOOM i prèvia comunicació a les parts interessades , amb tants annexes com l’organització cregui oportuns.

La inscripció d’un pilot en el Showcase del festival ZOOM suposa l’acceptació i compliment de les presents bases de participació i els seus possibles annexos.

Revista SERIELIZADOS i Festival Zoom d’Igualada.
www.zoomigualada.org – www.Serielizados.com
Tel: 93-8030763
El mail de contacte per a qualsevol dubte és: showcase@serielizados.com