+34 938030763 zoom@zoomigualada.org

Bases Generals ’16

Bases generals de participació 2016

Introducció

El Festival ZOOM té com a objectiu la difusió i promoció dels la ficció televisiva i apropar l’espectador a aquestes produccions que només es poden veure a través de la petita pantalla.

La  secció  oficial de la 14a edició està oberta nivell internacional. Així doncs podran inscriure totes les pel·lícules realitzades per a ser emeses per a la televisió independentment de la seva nacionalitat, amb l’únic requisit de no haver estat emesa en la comunitat autònoma de Catalunya.

Per al compliment d’aquests objectius referents a les produccions de ficció per a televisió el FESTIVAL ZOOM convoca aquest festival del 22 al 27 novembre 2016.

CATEGORIES

S’estableix una única categoria competitiva en la secció oficial ZoomTV:

  • Llargmetratges unitaris- tvmovies  i minisèries de dos o més capítols,  no emeses a Catalunya.

Podran concórrer a ella totes les productores, televisions, directors / es que exerceixin el degut control legal sobre les pel·lícules que es presentin a concurs.

Condicions generals

Les pel·lícules a concurs hauran de complir els següents requisits:

-es accepten totes les nacionalitats, i coproduccions internacionals

• Haver finalitzat la seva producció amb posterioritat a l’1 gener 2015.

No seran admeses produccions ( tvmovies o minisèries) que hagin estat emeses a Catalunya

• Es presentaran en versió original, i aquelles que la llengua original no sigui ni el català ni el castellà, hauran d’acompanyar el llistat de diàlegs en anglès o francès.

• No seran admeses aquelles pel·lícules que hagin estat presentades i exhibides en edicions anteriors del FESTIVAL ZOOM.

• De tots las producciones presentadas l’organització seleccionarà aquelles pel·lícules que participaran a la secció oficial a concurs

Els participants hauran de assegurar-se que els drets de participació en FESTIVAL ZOOM no vulnerin els drets de tercers relacionats amb la producció de la pel·lícula.

DOCUMENTACIÓ PER A LA pre-SELECCIÓ

Serà necessària la presentació de la següent documentació per entrar a la selecció del festival:

Formulari d’inscripció a través del web www.zoomigualada.org degudament complementat en tots i cadascun dels seus apartats i tres fotografies en suport paper o digital, (en alta resolució) de tres escenes de la pel·lícula abans del 31 juliol 2016.
La inscricpció és gratuïta.

Enviament de pel·lícules per a la selecció:

* Enviar una còpia integra en suport videogràfic (dvd zona 2) de la pel·lícula a

Festival Zoom
c / Sant Pau, 9
08700 Igualada – Barcelona – Espanya

*Amb enviament d’enllaç vimeo amb contrasenya, en el formulari de la inscripció a través del web www.zoomigualada.org

DOCUMENTACIÓ SI LA PEL·LÍCULA HA ESTAT SELECCIONADA

• La organització avisarà les pel·lícules que hagin estat seleccionades a concurs a través de la persona de contacte que figuri en el formulari d’inscripció

• Les còpies seleccionades hauran de ser presentades en el següent format:

-BLUE-RAY

-Arxiu .mov HD

• Les còpies i el material promocional haurà d’arribar a la seu del festival abans del 5 de setembre de 2016 i s’haurà de comunicar a l’organització la data d’expedició de la còpia i el mitjà de transport utilitzat.

• Les còpies en BlueRay o Disc Dur seran retornades a l’adreça que figuri en el remitent, mentre que les còpies en DVD, per a la selecció, quedaran per l’arxiu del FESTIVAL ZOOM.

CIRCULACIÓ DE CÒPIES A CONCURS

El pagament de les despeses d’enviament originades per la remissió des del lloc d’expedició de la còpia de cada pel·lícula seleccionada per participar al festival fins a la recepció a la seu del FESTIVAL ZOOM, anirà a càrrec de les empreses productores i / o directors.

Les despeses d’enviament per a tornar les còpies de les pel·lícules que hagin participat en la secció oficial a les seves productores correrà a càrrec el festival.

Les còpies de les pel·lícules participants en la secció oficial a concurs hauran d’arribar a la seu del FESTIVAL ZOOM abans l’1 d’octubre del 2016, i ha de comunicar a l’organització la data d’expedició de la còpia i el mitjà de transport utilitzat.

SELECCIÓ I JURAT

Les decisions dels membres del jurat serà inapel·lable. La direcció del festival FESTIVAL ZOOM es reserva el dret de no admetre, una vegada seleccionades, aquelles còpies que no reuneixin les condicions tècniques adequades per a la seva exhibició pública.

El jurat oficial estarà format per cinc professionals del sector del cinema i la televisió, que atorgaran el premi a la Millor Ficció Televisiva, al Millor Director, al Millor Guió i Millor Interpretació.

Hi haurà un jurat jove format per un grup de joves escolars amb edats compreses entre 16 i 18 anys, que sota la coordinació d’un professional de la televisió o cinema, escolliran el Millor Telefilm.

PREMIS

S’estableixen els següents premis dotat amb un trofeu original de disseny únic:

Premi Zoom a la millor Ficció Televisiva
Premi Zoom al millor Director
Premi Zoom al millor Guió
Premi Zoom a la millor Interpretació
Premi Zoom de la Crítica a la Millor Sèrie Espanyola
Premi Zoom del Jurat Jove a la millor Tvmovie

El veredicte dels premis i el seu lliurament tindrà lloc en l’acte de cloenda del FESTIVAL ZOOM, el dia 26 novembre 2016.

Observacions

• Els premis de la categoria a concurs no podran, en cap cas, declarar-se deserts.

Els membres del jurat podran concedir tres premis a una mateixa pel·lícula.

El Festival podrà realitzar còpies en vídeo de les pel·lícules seleccionades que passaran a formar part del fons videogràfic destinat a la difusió audiovisual sense ànim de lucre. En qualsevol cas, el FESTIVAL ZOOM comunicarà als productors el seu ús, sempre de caràcter cultural i no lucratiu, que es faci d’aquestes còpies.

PROGRAMACIÓ

Durant la celebració del festival, l’organització es reserva el dret d’exhibir les pel·lícules seleccionades en tantes sessions públiques com cregui convenient. A aquests efectes s’elaborarà una programació en la qual es determinin amb antelació les sales d’exhibició, calendari i horari d’aquestes projeccions.

Totes les pel·lícules que es projectin al FESTIVAL ZOOM, ja sigui en la secció oficial o en altres seccions, figuraran en el catàleg oficial del festival.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Les productores i els directors participants en la secció oficial a concurs del festival autoritzen, al presentar el seu formulari d’inscripció, la utilització d’un o diversos fragments de la seva pel·lícula per la seva difusió com un material informatiu en qualsevol mitjà de comunicació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Aquestes bases de participació podran ser complimentades, amb anterioritat a la data del FESTIVAL ZOOM i prèvia comunicació a les parts interessades, amb tants annexes com l’organització cregui oportuns.

La inscripció d’una pel·lícula en la secció oficial a concurs del festival ZOOM suposa l’acceptació i compliment de les presents bases de participació i les seves possibles annexos.

DIRECCIÓ D’INSCRIPCIÓ I COMUNICACIONS

Zoom, Festival Internacional de Ficció Televisiva
Ateneu Igualadí
C / Sant Pau, 9
08700 IGUALADA (Barcelona)

Tel. 0034-93 803 0763
Tel. 0034-93 803 9428

correu electrònic: zoom@zoomigualada.org
www.zoomigualada.org